Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

The Bell Jar, Sylvia Plath
Reposted fromtove tove viaczytelnia czytelnia

July 26 2017

5438 d7f5 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viat-e-x-t t-e-x-t
5828 12b0 390
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viat-e-x-t t-e-x-t
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
4625 212e 390
"Ości" 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
9122 ace4 390
Karpowicz "Ości" 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t
9040 071c 390
Karpowicz "Ości"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t
9100 c2ac 390
Karpowicz "Ości" 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t
0406 79b6 390
"Ości" 16
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
1638 9e50 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viat-e-x-t t-e-x-t
5123 0b9b 390
Coben "Zachowaj spokój"  3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
5369 82e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viat-e-x-t t-e-x-t
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viat-e-x-t t-e-x-t
[...] tylko kłamstwo upadla. Kłamać, czyż nie znaczy wyrzekać się własnej godności?
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
2912 3730 390
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
8365 465e 390
Reposted fromSalute Salute viafilmowy filmowy

July 15 2017

7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafilmowy filmowy
6395 2c9d 390
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl