Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

2625 6a6a 390
1710 19ea
Reposted frompatronus patronus viaquotes quotes
1219 02a2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging, and it’s very difficult to find anyone.
— J.R.R. Tolkien „Hobbit”
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
8608 e83b 390
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Od dzieciństwa wpaja się nam, by dbać o innych, a niestety niejednokrotnie pomijana jest najważniejsza lekcja, jaką jest to, by w pierwszej kolejności, jednak zadbać o siebie. Często widzę „bohaterki”, które poświęcają własne szczęście, żeby innym było dobrze. Brzmi zaszczytnie? Dla mnie to jest po prostu smutne.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/04/25/postaw-siebie-na-pierwszym-miejscu/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaquotes quotes
Do not fall in love with people like me. 
I will take you to museums, and parks, and monuments, and kiss you in every beautiful place, so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth.
I will destroy you in the most beautiful way possible. And when I leave you will finally understand, why storms are named after people.
— Caitlyn Siehl
Reposted fromday11shadow day11shadow viaquotes quotes

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja
Hope is important
hope means everything
but now hope means a kind of pain
I couldn't stand these days
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
0254 aa7b 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacolours colours
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacolours colours
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viamotivate-me motivate-me
Do you ever realize the value of the next day? or value of the second chance? 
Everyone makes mistakes,bad choices,decisions..
Whatever happened today,you have tomorrow.
And always remember whatever your cross,pain,there will always be sunshine,after the rain.
And never forget about hope.
Hope is something like bright star on the darkest sky.
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viamotivate-me motivate-me
6544 4a9f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viat-e-x-t t-e-x-t
1415 e37f 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
4352 f5cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
4559 33a8 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viat-e-x-t t-e-x-t
8493 730c 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
6551 40a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl