Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

Hope is important
hope means everything
but now hope means a kind of pain
I couldn't stand these days
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
0254 aa7b 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacolours colours
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacolours colours
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viamotivate-me motivate-me
Do you ever realize the value of the next day? or value of the second chance? 
Everyone makes mistakes,bad choices,decisions..
Whatever happened today,you have tomorrow.
And always remember whatever your cross,pain,there will always be sunshine,after the rain.
And never forget about hope.
Hope is something like bright star on the darkest sky.
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viamotivate-me motivate-me
6544 4a9f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viat-e-x-t t-e-x-t
1415 e37f 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
4352 f5cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
4559 33a8 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viat-e-x-t t-e-x-t
8493 730c 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
6551 40a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
6554 9b0e 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
5556 c912 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viat-e-x-t t-e-x-t

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort viaczytelnia czytelnia

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viaczytelnia czytelnia

September 22 2017

1194 b3f2 390
Reposted fromssozs ssozs viaquotes quotes

September 06 2017

1572 b071 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
8676 99df 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
9149 368c 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl