Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

2452 80f2 390
Reposted fromcyel cyel viaquotes quotes
6002 eb6b 390
Reposted fromrisky risky viaquotes quotes
1345 237a 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
6425 5058 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viamotivate-me motivate-me
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba viat-e-x-t t-e-x-t
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viat-e-x-t t-e-x-t
"Pozytywnie będę  myśleć tylko jeżeli wszystko się zmieni..."
Teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu i zastanów się, co ma większy sens?
Reposted frompapiertiger papiertiger viat-e-x-t t-e-x-t
6572 5708 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
6765 2f30 390
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort viaczytelnia czytelnia

August 17 2018

To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu.. Każdy nie ma czasu..
Nikt nie ma na nic czasu..
Każdy jest taaaki zarobiony.. A tak naprawdę każdego doba jest identyczna - IDENTYCZNA.
Każdego doba ma 24 godziny. Każdy musi jeść, spać, każdy ma jakieś obowiązki. Te wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić. Ale to czy mamy na coś czas, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy coś jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że nie jest to po prostu na ten moment dla nas ważne.

— RLM
Reposted fromsummerkiss summerkiss viat-e-x-t t-e-x-t

August 06 2018

So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
These are the days that must happen to you.
— Walt Whitman
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
3972 f9fa 390
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
9987 5d52 390
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
6196 fefc 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl